Natursten


Portugisisk smågatsten

Portugisisk smågatsten

S:t Eriks

Portugisisk storgatsten

Portugisisk storgatsten

S:t Eriks

Svensk smågatsten

Svensk smågatsten

S:t Eriks

Svensk storgatsten

Svensk storgatsten

S:t Eriks

Kinesiska naturstenshällar

Kinesiska naturstenshällar

S:t Eriks

Kalk- och Sandstenshällar

Kalk- och Sandstenshällar

S:t Eriks

Svenska och Portugisiska granithällar

Svenska och Portugisiska granithällar

S:t Eriks

Kinesisk kantsten - granit

Kinesisk kantsten - granit

S:t Eriks

Portugisisk kantsten - granit

Portugisisk kantsten - granit

S:t Eriks

Blockstensmur - granit

Blockstensmur - granit

S:t Eriks

Blocksteg - granit

Blocksteg - granit

S:t Eriks

Blocksteg - sverige

Blocksteg - sverige

S:t Eriks

Trappbeklädnad - granit

Trappbeklädnad - granit

S:t Eriks

Entréplan - granit

entréplan - granit

S:t Eriks

Klot - granit

klot - granit

S:t Eriks
803
813